Jól csak a kezével lát az ember...Elnézést azoktól, akik érzékenyek az irodalmi áthallásokra, de az alapos szemrevételezés fontos része a tapintás. A szakmai tapasztalat része az a tudás is, ami a restaurátor ujjbegyében képződik, és amit szavakkal ritkán fogalmazunk meg. Észrevettem magamon, hogy gyakran festményekről készült fényképeket is végigtapintok, mintha a mozdulat segítené a látást...”