TevékenységemVégzettségem és gyakorlatom szerint vállalom:

  • vászonra, fatáblára és egyéb hordozókra (pl. karton, fémlemez) készült festmények teljes restaurálását (tisztítás, konzerválás, dublírozás, retusálás)
  • festmények állapotfelmérését, szakvélemények készítését
  • gyűjtemények gondozását – karbantartó restaurálását
  • festmények hitelességének vizsgálatát (hamisítványok kiszűrése)
  • képkeretek restaurálását (szerkezeti megerősítés, fafaragás, blondelkeretek hiányainak kiegészítése, aranyozás), újrakeretezést

Műtermemben az UNIQA Biztosítónál kötött műtárgybiztosítással rendelkezem, mely kiterjed a rám bízott festmények szállítására is.


Mint a Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja, szabadfoglalkozású restaurátorként dolgozom Budapesten 1997 óta.


Rendelkezem a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiadott engedéllyel, amely szakértői tevékenység végzésére jogosít. Szakértői névjegyzéki számom: Sz-65/2004.


2006 és 2008 között egy kísérletsorozat témavezetője voltam, mely több egyetemmel együttműködve lézerek felhasználási lehetőségeit kereste a festmények restaurálásában.


2007. augusztus 1-től a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumában - az érintett szakmai szervezetek jelölése alapján - kurátorként tevékenykedtem 2011. július 31-ig.


A restaurátori munka mellett szívesen vállalok a szakma népszerűsítését szolgáló előadásokat és cikkek írását.


Hivatásomat legjobb tudásom szerint, a megfelelő szakemberekkel együttműködve végzem. A restaurálási folyamatban a feladat jellegétől függően közreműködik művészettörténész, asztalos, keretező, aranyozó, dublírozó. Több évre visszatekintő termékeny munkakapcsolat fűz össze bennünket.


Munkám során elsődlegesnek tartom a műtárgy tulajdonosával, a megbízóval a személyes, bizalmi kapcsolat kialakítását. Pontosan tájékoztatom a tervezett restaurátori beavatkozásokról, és bármely munkaszakaszba betekintést engedek. A festmények tulajdonosára vonatkozó, birtokomba jutott adatokat bizalmasan kezelem.